Year 2016

1. Articles

Published Articles (2016)

Dinu Moscal, The Dorna Toponym. Etymology and Linguistic Interference Issues, in „Diacronia”, 4, 2016, A 56 (ISSN: 2393-1140; doi:10.17684/i4A56ro; doi:10.17684/i4A56en) ― BDI.

Dinu Moscal, Numele propriu la Eugenio Coseriu, in „Anuarul de lingvistică şi istorie literară”, tom LVI, 2016, p. 119-133 (ISSN: 1220-4919) ― BDI.

Accepted Articles

Iosif Camară, Observaţii asupra textelor despre războaiele napoleoniene apărute la Buda în anii 1814-1815, in „Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica”, vol. 17, nr. 1, 2016 (ISSN: 1582-5523) ― BDI.

Iosif Camară, The First Universal Geography Published in Romanian: De obşte gheografie, Jassy, 1795, in „Lucrările Seminarului Geografic «Dimitrie Cantemir» / Papers of the „Dimitrie Cantemir” Geographic Seminar”, vol. 44, nr. 1, 2017 (ISSN: 1222-989X) ― BDI.

Cristian Ungureanu, Notes on Proper Names in the 18th Century Romanian Translations of the Life of Peter (by Antonio Catiforo), in „Diacronia”, 5, 2017 (ISSN: 2393-1140) ― BDI.

Submitted Articles

Dinu Moscal, Le toponyme Iaşi (Iassy). Problèmes d’étimologie et prononciation, in „Philologica Jassyensia”, an XIII, nr. 1, 2017 (ISSN: 1841-5377) ― ISI ESCI (Thomson Reuters – Emerging Sources Citation Index).

2. Conferences

International Conferences

Iosif Camară

Observaţii asupra textelor despre războaiele napoleoniene apărute la Buda în anii 1814-1815A XV-a ediţie a Simpozionului Internaţional Anual al Institutului de Filologie Română „A. Philippide” din Iaşi: „Valenţe europene ale românisticii actuale”, Iaşi, 21-23 September 2016.

Date noi despre prima traducere în limba română a Voiajorului francez ― The 16th International Conference of the Department of Linguistics: Romanian Linguistics, Romance Linguistics, Universitatea din Bucureşti, 25-26 November 2016.

Date noi despre primul manual de geografie românesc tipărit (Gheografie de obşte, 1795), alcătuit de episcopul Amfilohie al HotinuluiSeminarul Geografic Internaţional „Dimitrie Cantemir”, ediția a XXXVI-a, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 21-23 October 2016.

Ana-Maria Gînsac

Despre adaptarea morfologică a toponimelor străine în limba română (epoca premodernă, 1780-1830)XXVIII Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza, Rome, 18-23 July 2016.

Flexiunea numelor proprii în câteva texte cu conţinut istoric traduse în limba română la începutul secolului al XIX-leaA XV-a ediţie a Simpozionului Internaţional Anual al Institutului de Filologie Română „A. Philippide” din Iaşi: „Valenţe europene ale românisticii actuale”, Iaşi, 21-23 September 2016.

Dinu Moscal

La relevance de l’ontique dans l’étimologie et le traitement lexicographique du nom propre (exemplifiée par des toponymes roumains) (poster presentation) ― XXVIII Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza, Roma, 18-23 July 2016.

Modalităţi de transpunere a numelor proprii în limba română la începutul secolului al XIX-leaA XV-a ediţie a Simpozionului Internaţional Anual al Institutului de Filologie Română „A. Philippide” din Iaşi: „Valenţe europene ale românisticii actuale”, Iaşi, 21-23 September 2016.

Mihaela Onofrei

Adaptarea horonimelor şi a etnonimelor în primul manual de geografie universală tradus în limba română A XV-a ediţie a Simpozionului Internaţional Anual al Institutului de Filologie Română „A. Philippide” din Iaşi: „Valenţe europene ale românisticii actuale”, Iaşi, 21-23 September 2016.

Alexandra Prisacariu

Câteva consideraţii despre adaptarea antroponimelor în prima Istorie universală tipărită în limba românăA XV-a ediţie a Simpozionului Internaţional Anual al Institutului de Filologie Română „A. Philippide” din Iaşi: „Valenţe europene ale românisticii actuale”, Iaşi, 21-23 September 2016.

Cristian Ungureanu

Numele proprii în traducerile româneşti din secolul al XVIII-lea ale Vieţii lui Petru (de Antonio Catiforo)XXVIII Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza, Roma, 18-23 July 2016.

Mădălina Ungureanu

Influenţa sursei asupra numelor proprii în traduceri româneşti din limba franceză în secolul al XVIII-leaXXVIII Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza, Roma, 18-23 July 2016.

Adaptarea grafică şi fonetică a numelor proprii în Istoria Americăi, traducere a arhimandritului Gherasim (ms. IV–17 BCU-Iaşi)A XV-a ediţie a Simpozionului Internaţional Anual al Institutului de Filologie Română „A. Philippide” din Iaşi: „Valenţe europene ale românisticii actuale”, Iaşi, 21-23 September 2016.

Local Conferences

Ana-Maria Gînsac, Practici de traducere a numelor proprii în scrisul românesc premodern (1780-1830) – prezentare de proiect (CNCS, PN-II-RU-TE-2014-4-1108)Simpozionul „Toponimia între istorie, geografie şi lingvistică”, Iaşi, 26 May 2016.

Dinu Moscal, Numele propriu la Eugenio CoseriuSimpozionul Aniversar al Academiei Române „Repere în filologia academică ieşeană”, Iaşi, 25 March 2016.

Dinu Moscal, Toponimul Dorna. Probleme de etimologie şi de interferenţă lingvisticăSimpozionul „Toponimia între istorie, geografie şi lingvistică”, Iaşi, 26 May 2016.

3. Scientific Events

Simpozionul „Toponimia între istorie, geografie şi lingvistică”, ediţia a III-a, Iaşi, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi, 26 May 2016 (co-organizer).

4. Travel for Documentation Purposes

Biblioteca Academiei Române, Bucureşti, 8-12 August 2016 (Iosif Camară).

Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz & Humboldt-Universität zu Berlin, 12-25 October 2016 (Ana-Maria Gînsac).

Université Paris-Sorbonne & Bibliothèque nationale de France, Paris, 9-25 November 2016 (Dinu Moscal).