Year 2015

  1. Scientific report
  2. Conferences

Anamaria Gînsac, Câteva observaţii privind statutul numelor proprii în dicţionarele de limbă româneşti, Conferinţa “Limbă, Literatură, Comunicare”, November 20-21, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi (program).

Mădălina Ungureanu, Probleme legate de transpunerea unor nume proprii biblice în texte româneşti premoderne, Simpozionul Internaţional “Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, November 12-14, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi (program).

Iosif Camară, Cărturarul Amfilohie Hotiniul – traducător de texte geografice, Seminarul Geografic Internațional “Dimitrie Cantemir” (ediția a XXXV-a), October 16-18, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi (program).

Cristian Ungureanu, Toponime biblice din scrieri din Evul Mediu italian în traduceri româneşti, Simpozionul Internaţional “Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, November 12-14, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi (program).